Lần đầu tiên Đại học FPT đào tạo Thạc sĩ Kỹ thuật phần mềm tại Đà Nẵng và Cần Thơ

07/11/2023

Từ ngày 1/11, học viên theo học Thạc sĩ Kỹ thuật phần mềm tại Đại học FPT sẽ có thể lựa chọn học tập tại các cơ sở đào tạo ở 4 thành phố lớn gồm: Hà Nội, Đà Nẵng, TP.Hồ Chí Minh và Cần Thơ.

>> Chi tiết: https://genk.vn/lan-dau-tien-dai-hoc-fpt-dao-tao-thac-si-ky-thuat-phan-mem-tai-da-nang-va-can-tho-20231106110718195.chn