Lãnh đạo 5.0: Nâng tầm năng lực quản trị nhờ STEM MBA

05/04/2024

Giữa bối cảnh thế giới BANI nhiều hỗn tạp, kiến thức kinh doanh hiện đại, tư duy nhạy bén cùng kỹ năng tối ưu hóa công nghệ và phân tích dữ liệu (STEM) là bệ phóng giúp doanh nhân nâng tầm năng lực quản trị.

>> Chi tiết: https://dantri.com.vn/giao-duc/lanh-dao-50-nang-tam-nang-luc-quan-tri-nho-stem-mba-20240403202842039.htm