Lãnh đạo Viện Quản trị & Công nghệ FSB, Đại học FPT nói gì về giá trị của Trải nghiệm khách hàng

29/07/2021

Viện Quản trị & Công nghệ FSB, Đại học FPT là một trong những đơn vị có thâm niên lâu năm trong đào tạo quản trị – điều hành – lãnh đạo.

>> Chi tiết: https://cafebiz.vn/lanh-dao-vien-quan-tri-cong-nghe-fsb-dai-hoc-fpt-noi-gi-ve-gia-tri-cua-trai-nghiem-khach-hang-20210429154441061.chn