Lấy bằng quốc tế thế nào khi dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp?

10/07/2020

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, du học bán phần trở nên phổ biến và là cơ hội hấp dẫn để vừa có trải nghiệm quốc tế, vừa an toàn tiết kiệm.

Chi tiết: https://vtc.vn/lay-bang-quoc-te-the-nao-khi-dich-covid-19-van-dien-bien-phuc-tap-ar556487.html