MBA – tấm hộ chiếu thứ hai giúp bạn trẻ bước ra thế giới

10/09/2019

Nhiều người quan niệm chỉ nên học MBA khi đã có kinh nghiệm làm việc. Tuy nhiên thực tế, cử nhân mới tốt nghiệp lại có không ít lợi thế trong việc tiếp cận nguồn tri thức mới.

Chi tiết: https://news.zing.vn/mba-tam-ho-chieu-thu-hai-giup-ban-tre-buoc-ra-the-gioi-post973368.html?fbclid=IwAR2ycqisBxpGWXI81x4ElCZ6Oc5VUYr1oYFcu-DcGULFK-sUwxSJ19qcGgw