Mô hình 70-20-10 tạo ra sự đột phá trong đào tạo MBA

25/11/2019

Với tôn chỉ coi trải nghiệm của người học là trung tâm của chương trình đào tạo, Viện Quản trị & Công nghệ FSB (Đại học FPT) đã góp phần không nhỏ tạo nên thành công của hàng ngàn học viên đã và theo học các chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại đây.

Chi tiết: http://cafef.vn/mo-hinh-70-20-10-tao-ra-su-dot-pha-trong-dao-tao-mba-20191123132655674.chn