Mở rộng cơ hội kết nối, tiếp cận kho “tri thức” không giới hạn

04/04/2023

Gần 500 cán bộ quản lý, lãnh đạo doanh nghiệp giao lưu, kết nối mở rộng mạng lưới, xây dựng thương hiệu cá nhân và định hình phong cách tại Master Outing Day 2023.

>> Chi tiết: https://cafef.vn/mo-rong-co-hoi-ket-noi-tiep-can-kho-tri-thuc-khong-gioi-han-188230331113703791.chn