Nắm bắt công nghệ mới với chương trình phỏng vấn học bổng MSE của FSB

04/05/2020

Giá trị học bổng có thể lên tới 50 triệu đồng sẽ là bước đệm ban đầu giúp các ứng viên ngành Thạc sĩ Kỹ thuật phần mềm (MSE) của Viện Quản trị và Công nghệ FSB, Đại học FPT tiếp cận, hiểu sâu, ứng dụng tốt các công nghệ mới trong cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 hiện nay.

Chi tiết: https://genk.vn/nam-bat-cong-nghe-moi-voi-chuong-trinh-phong-van-hoc-bong-mse-cua-fsb-20200429120521854.chn