Nhiều học viên tiêu biểu được FSB vinh danh trong học Kỳ FALL 2023

12/03/2024

  Đến hẹn lại lên, sau khi tổng kết Kết quả học tập kỳ Fall và toàn năm 2023, Viện Quản trị & Công nghệ FSB, Đại học FPT đã tổ chức vinh danh những học viên có thành tích xuất sắc đến từ các chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA) và Thạc sĩ Kỹ thuật phần mềm (MSE) tại cả 4 trụ sở trên cả nước

  1. Tại FSB trụ sở Hà Nội

  Danh hiệu Student of The Year 2023/Học viên xuất sắc Nhất năm 2023:

  Danh hiệu Best Student of Fall Semester 2023/Học viên xuất sắc Nhất kỳ cả 4 miền:

  Học viên Lê Thị Hồng Tươi (SEM.09HN)

  Danh hiệu Best Student of Fall Semester 2023/Học viên xuất sắc Nhì kỳ cả 4 miền:

  Học viên Trần Thị Ngọc (GEM.12HN)

  Danh hiệu Golden Key Student:
  Học viên Nguyễn Thị Hồng Vân (GEM.12HN)
  Học viên Phùng Quang Huy (SEM.09HN)

  Danh hiệu Champion Award/Học viên xuất sắc nhất lớp:

  Học viên Lưu Thị Lệ Thuý (GEM.12HN)

  Học viên Trần Trọng Nam (GEM.13HN)

  Học viên Nguyễn Bá Phước (SEM.09HN)

  Học viên Khuất Cao Khuê (SEM.08HN)

  Học viên Lê Ngọc Long (MSE.13HN)

  Danh hiệu The Most Progressive Student/Học viên bứt phá lớp:
  Học viên Nguyễn Phương Linh (GEM.12HN)

  Học viên Lê Hoàng Đạt (GEM.13HN)

  2. Tại FSB trụ sở TP Hồ Chí Minh
  Danh hiệu Golden Key Student:
  Học viên Phạm Hữu Vinh (GEM.10HCM)

  Học viên Đỗ Lĩnh (GEM.10HCM)

  Học viên Phan Quốc Cường (GEM.10HCM)

  Học viên Trương Thị Lệ Xuân (GEM.11HCM)

  Học viên Lâm Bảo Tính (GEM.11HCM)

  Học viên Nguyễn Đức Minh Quân (MSE.12HCM)

  Học viên Nguyễn Kim Kha (MSE.12HCM)

  Danh hiệu Champion Award/Học viên xuất sắc nhất lớp:
  Học viên Đỗ Lĩnh (GEM.10HCM)

  Học viên Thái Thị Phương (GEM.11HCM)

  Học viên Nguyễn Châu Bích Tuyền (SEM.10HCM)

  Học viên Nguyễn Thị Thu Trang (SEM.11HCM)

  Danh hiệu The Most Progressive Student/Học viên bứt phá lớp:
  Học viên Trần Thanh Thuý (GEM.10HCM)

  Học viên Mã Hoàng Nhật Phi (MSE.12HCM)

  3. Tại FSB trụ sở Đà Nẵng

  Danh hiệu Golden Key Student:

  Học viên Tạ Nguyệt Minh (GEM.14HN)
  Học viên Lê Việt Hưng (GEM.14HN)

  Danh hiệu Champion Award/Học viên xuất sắc nhất lớp:
  Học viên Đặng Thị Thanh Thiện (GEM.14DN)

  Học viên Nguyễn Lê Văn Quân (SEM.12DN)

  Danh hiệu The Most Progressive Student/Học viên bứt phá lớp:
  Học viên Đỗ Văn Hanh (GEM.14DN)

  4. Tại FSB trụ sở Cần Thơ
  Danh hiệu Golden Key Student:
  Học viên Lê Cẩm Hoàng Tuấn (SEM.13CT)

  Học viên Nguyễn Thị Thảo Nguyên (GEM.15CT)

  Học viên Mạc Huy Hoàng (GEM.15CT)

  Danh hiệu Champion Award/Học viên xuất sắc nhất lớp:
  Học viên Nguyễn Thị Hồng Ánh (GEM.15CT)

  Học viên Nguyễn Trung Kiên (SEM.13CT)

  Danh hiệu The Most Progressive Student/Học viên bứt phá lớp:
  Học viên Trương Minh Khoa (GEM.15CT)

  Vinh danh học viên xuất sắc là một hoạt động thường kỳ & thường viên của FSB của nhằm ghi nhận và tôn vinh những nỗ lực học tập, hoạt động tập thể của các học viên chương trình thạc sĩ. Thông qua đó thúc đẩy tinh thần học tập suốt đời, cống hiến hết mình của mỗi cá nhân và xây dựng môi trường học tập tích cực. Chúc mừng các học viên được vinh danh trong kỳ Fall & toàn năm 2023. Hy vọng sự vinh danh của Viện Quản trị & Công nghệ FSB sẽ trở thanh là nguồn động lực tiếp thêm sức mạnh cho các học viên trên hành trình học tập, đóng góp vào công cuộc xây dựng, phát triển của cộng đồng và quốc gia.

  Tin FSB