SeMBA – Chương trình MBA dành riêng cho các doanh nhân đẳng cấp

07/09/2020

Những kiến thức chắt lọc từ hơn 20 năm tinh hoa quản trị học cùng mạng lưới học viên – các nhà quản trị doanh nghiệp “triệu đô”… là những điểm nhấn độc đáo của chương trình đào tạo Thạc sỹ QTKD cao cấp SeMBA tại Viện Quản trị & Công nghệ FSB.

>> Chi tiết: https://cafebiz.vn/semba-chuong-trinh-mba-danh-rieng-cho-cac-doanh-nhan-dang-cap-20200825113153731.chn