SeMBA tôi luyện bản lĩnh doanh nhân trong kỷ nguyên VUCA

02/10/2023

Khi “cơn bão” VUCA càn quét, làm ảnh hưởng nền kinh tế với nhiều biến động, người lãnh đạo cần phát huy tốt vai trò dẫn đầu. Trong đó, tư duy linh hoạt, sự thấu hiểu “sức khỏe” và thế mạnh của doanh nghiệp chính là cánh tay chèo đắc lực giúp người đứng đầu đưa “con thuyền” doanh nghiệp đứng vững và phát triển mạnh mẽ trong giông bão.

>> Chi tiết: https://cafebiz.vn/semba-toi-luyen-ban-linh-doanh-nhan-trong-ky-nguyen-vuca-176230930092431568.chn