Sự khác biệt của khóa học Michigan Advanced MiniMBA tại Việt Nam

17/05/2022

Với mong muốn cung cấp trải nghiệm học tập khác biệt và xứng tầm thế giới cho các nhà lãnh đạo, Viện Quản trị & Công nghệ FSB, Đại học FPT đã kết hợp với Viện WDI, Đại học Michigan – Top 3 Đại học Công lập Hoa Kỳ thiết kế khóa Michigan Advanced MiniMBA (MAMM).

>> Chi tiết: https://cafef.vn/su-khac-biet-cua-khoa-hoc-michigan-advanced-minimba-tai-viet-nam-20220425170538613.chn