Tăng trải nghiệm khách hàng trên môi trường số

25/03/2023

Môi trường kinh doanh và nhu cầu của khách hàng thay đổi buộc doanh nghiệp phải chuyển dịch hoạt động để thích ứng và phát triển.

Ông Lê Hồng Quang – Phó Tổng giám đốc thường trực công ty CP MISA
 
Môi trường kinh doanh của các doanh nghiệp cung cấp giải pháp như MISA đang thay đổi rất nhiều so với trước đây. Đó là việc chuyển từ cạnh tranh bằng sản phẩm (sử dụng mũi nhọn là tính năng sản phẩm) trước đây sang cạnh tranh so sánh sản phẩm dịch vụ (sử dụng mũi nhọn là các dịch vụ đi kèm).
 
Bên cạnh đó, tác động của suy thoái kinh tế, các khách hàng là doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Thậm chí, có khách hàng lớn đang triển khai dự án nhưng đã xin dừng lại.
 
Trước sự thay đổi này, các doanh nghiệp cung cấp giải pháp phải nghiên cứu đánh giá xu thế để tìm kiếm và chuyển đổi phương thức sản xuất, bán hàng, marketing phù hợp. Trong đó, quan trọng nhất là những doanh nghiệp trong lĩnh vực phần mềm và cung cấp giải pháp dịch vụ công nghệ thông tin phải hiểu nhu cầu của khách hàng, những bài toán mà doanh nghiệp đang gặp phải và cần giải quyết.
 
Tại MISA, sự chuyển đổi này diễn ra trên 3 trụ cột. Thứ nhất, doanh nghiệp xác định lấy khách hàng làm trung tâm để thay đổi và cải tiến sản phẩm. Thay vì chú trọng đến tính năng và tác nghiệp rời rạc, riêng lẻ của khách hàng, chúng tôi thiết kế các gói giải pháp đồng bộ, tích hợp các giải pháp, kết nối dữ liệu với các tổ chức, doanh nghiệp có liên quan để giải quyết tổng thể, trọn vẹn nhu cầu khách hàng đặt ra. Nhờ vậy, nâng cao trải nghiệm và hiệu quả kinh doanh cho khách hàng.
 
Thứ hai, thay đổi trong nhân sự bán hàng. Đội ngũ này được đào tạo, nghiên cứu chuyên sâu về kiến thức chuyên ngành của từng nhóm đối tượng khách hàng. Đội ngũ bán hàng trở thành chuyên gia tư vấn, hiểu được yêu cầu của khách hàng và giúp khách hàng giải được bài toán đặt ra.
 
Với sự thay đổi này, chúng tôi lấy giá trị mang lại cho khách hàng làm trung tâm. Khi khách hàng thu được giá trị thì sẽ mang lại doanh thu, giữ được năng suất tăng trưởng cho doanh nghiệp.
 
Thứ ba, khi hành vi mua sắm của khách hàng ngày càng phổ biến qua smartphone và thiết bị công nghệ, các doanh nghiệpcung cấp giải pháp như MISA phải chú trọng hơn tới trải nghiệm của khách hàng trên môi trường số.
 
Từ phân tích trên, ông Quang cho hay, doanh nghiệp xác định tập trung, chú trọng vào các khách hàng đang hiện hữu, giúp họ ứng dụng hiệu quả, hoạt động tốt, nâng cao sức cạnh tranh, từ đó có thể phát triển cung cấp các dịch vụ khác để mang lại nguồn thu. Điều này sẽ dễ dàng hơn so với việc đầu tư phát triển các sản phẩm dịch vụ mới.

Nguồn: DĐDN