Tôi chọn FSB vì sự gần gũi thực tế

10/04/2019

Từng có 10 năm làm việc tại FPT, chị Phan Thị Hoài Thu, GĐ Đối ngoại Công ty Cổ phần VNG lựa chọn FSB để theo học Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh vì yêu thích cách quản trị của các lãnh đạo nhà F và kiến thức phong phú, thực tế mà giảng viên mang đến