Vì sao khoảng 70% các dự án về trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn thất bại?

05/05/2024

Để ứng dụng AI thành công trong doanh nghiệp, việc đầu tiên là “phải đi học”. Thứ hai là phải thay đổi mindset của người lãnh đạo, nếu không thay đổi được mindset của người lãnh đạo thì chỉ có thể … thay đổi lãnh đạo…

>> Chi tiết: https://vneconomy.vn/vi-sao-khoang-70-cac-du-an-ve-tri-tue-nhan-tao-va-du-lieu-lon-that-bai.htm