Viện Quản trị kinh doanh FSB lọt Top 30 chương trình MBA khu vực Đông Á

18/04/2019

Đại diện Việt Nam duy nhất lọt vào Top 30 trong khu vực Đông Á (Far East Asia) và Top 200 thế giới về đào tạo Thạc sĩ quản trị kinh doanh toàn thời gian (MBA full time) là Viện quản trị kinh doanh FSB thuộc Đại học FPT.

Thông tin trên vừa được công bố trên website của tổ chức xếp hạng giáo dục quốc tế Eduniversal với danh sách 4.000 chương trình đào tạo Thạc sĩ tốt nhất thế giới thuộc 32 lĩnh vực khác nhau. (Far East Asia) và Top 200 thế giới về đào tạo Thạc sĩ quản trị kinh doanh toàn thời gian (MBA full time) là Viện quản trị kinh doanh FSB thuộc Đại học FPT.

>> https://ictnews.vn/cntt/hoi-nhap/vien-quan-tri-kinh-doanh-fsb-lot-top-30-chuong-trinh-mba-khu-vuc-dong-a-158771.ict