DOANH NGHIỆP
NÂNG TẦM LÃNH ĐẠO
KHAI PHÁ TIỀM LỰC
CHUYÊN VIÊN
IMG_2601

Đây chính là chủ đề mà Chủ tịch HĐQT FPT Software – Hoàng Nam Tiến đã khiến các học viên lần đầu tiếp xúc với anh đã thấy thỏa mãn và đánh giá là “buổi học đáng giá triệu đô”....

IMG_3978 (Large)

Từ sự hờ hững ban đầu với chương trình, thiếu thiện cảm với khách mời… học viên Phạm Văn Ninh đã bị cuốn dần cảm xúc để đến phút cuối thì vỡ òa ấn tượng… Câu chuyện của anh nhận được sự đồng cảm từ nhiều học viên trong l ...

IMG_3738 (Large)
IMG_3741 (Large)
IMG_3743 (Large)
IMG_3745 (Large)
IMG_3752 (Large)
IMG_3757 (Large)
IMG_3758 (Large)
IMG_3761 (Large)
IMG_3763 (Large)
IMG_3764 (Large)
IMG_3767 (Large)
IMG_3771 (Large)
IMG_3772 (Large)
IMG_3773 (Large)
IMG_3777 (Large)
IMG_3778 (Large)
IMG_3780 (Large)
IMG_3783 (Large)
IMG_3784 (Large)
IMG_3786 (Large)
IMG_3787 (Large)
IMG_3788 (Large)
IMG_3790 (Large)
IMG_3791 (Large)
IMG_3793 (Large)
IMG_3797 (Large)
IMG_3800 (Large)
IMG_3801 (Large)
IMG_3802 (Large)
IMG_3811 (Large)
IMG_3819 (Large)
IMG_3820 (Large)
IMG_3821 (Large)
IMG_3846 (Large)
IMG_3852 (Large)
IMG_3853 (Large)
IMG_3863 (Large)
IMG_3868 (Large)
IMG_3876 (Large)
IMG_3882 (Large)
IMG_3890 (Large)
IMG_3891 (Large)
IMG_3892 (Large)
IMG_3893 (Large)
IMG_3894 (Large)
IMG_3895 (Large)
IMG_3897 (Large)
IMG_3898 (Large)
IMG_3899 (Large)
IMG_3901 (Large)
IMG_3903 (Large)
IMG_3905 (Large)
IMG_3908 (Large)
IMG_3909 (Large)
IMG_3911 (Large)
IMG_3912 (Large)
IMG_3913 (Large)
IMG_3914 (Large)
IMG_3916 (Large)
IMG_3918 (Large)
IMG_3919 (Large)
IMG_3922 (Large)
IMG_3924 (Large)
IMG_3927 (Large)
IMG_3930 (Large)
IMG_3931 (Large)
IMG_3932 (Large)
IMG_3933 (Large)
IMG_3934 (Large)
IMG_3935 (Large)
IMG_3937 (Large)
IMG_3938 (Large)
IMG_3941 (Large)
IMG_3942 (Large)
IMG_3943 (Large)
IMG_3945 (Large)
IMG_3950 (Large)
IMG_3952 (Large)
IMG_3953 (Large)
IMG_3954 (Large)
IMG_3958 (Large)
IMG_3959 (Large)
IMG_3960 (Large)
IMG_3964 (Large)
IMG_3968 (Large)
IMG_3969 (Large)
IMG_3973 (Large)
IMG_3974 (Large)
IMG_3978 (Large)
IMG_3979 (Large)
IMG_3981 (Large)
IMG_3984 (Large)
IMG_3989 (Large)
IMG_3990 (Large)
IMG_3997 (Large)
IMG_3998 (Large)
IMG_4001 (Large)
IMG_4004 (Large)
IMG_4006 (Large)
IMG_4016 (Large)

Album “50 Sắc thái”

...

Xem thêm >>